انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اسیدها و بازها در زندگی و بدن ، شیمی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
#شیمی

اسیدها و بازها در زندگی و بدن:


1)اسیدها با اغلب فلزها واکنش می دهند که درصورت تماس با بدن احساس سوزش را به دنبال دارند.


2)برگشت اسید معده به مری سبب ایجاد سوزش و درد شدیدی در ناحیه سینه می شود .


3)اسید معده از یاخته های معده ترشح می شود که در گوارش غذا نقش داردو جانداران ذره بینی در غذا ها را نیز نابود می کند.


4)در بدن انسان روزانه دو یا سه لیتر شیره معده تولید می شود که غلظت یون هیدرونیوم در آن حدود۰/۰۳ می باشد.


5)یاخته های دیواره داخلی معده به طور معمول مقداری از یون هیدرونیوم را جذب می کند که اگر بیشتر باشد سبب التهاب و درد و گاهی خونریزی معده می شود.6)هرچه مواد و داروهایی با خاصیت اسیدی مصرف کنیم ، سبب می شود که این بیماری بیشتر نمایان شود.


7)ضد اسید ها( آنتی اسیدها) موادی هستند که پزشکان برای اینگونه تحویز می کنند که یکی از نمونه های این داروها شیر منیزی (Mg(OH2)2) می باشد.
8)از آهک برای کاهش خاصیت اسیدی خاک استفاده میشود.9)بیشتر میوه ها مانند کیوی و پرتقال و انگور و لیمو خاصیت اسیدی دارند و پی اچ آنها کمتر از ۷ می باشد.10)اسید ها و بازهای محلول چون دارای یون های مثبت و منفی هستند رسانایی الکتریکی دارند ، زیرا در صورت جابه جایی یون ها ، بار الکتریکی جابه جا می شود .11)آب خالص سامانه ای خنثی است زیرا ، غلظت یون هیدرونیوم و هیدروکسید در آن برابر است و در نتیجه جابه جایی یون صورت نمیگیرد و در نتیجه رسانایی الکتریکی بسیار ضعیفی دارد.


,