انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: راههای تسلط بر تست های قرابت معنایی _اولویت‌های قرابت معنایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
راههای تسلط بر تست های قرابت معنایی:
برای تسلط بر تست‌های قرابت معنایی لازم است:


1- به شعرهای کتاب درسی خود مسلط باشید.

2- باید برای پاسخ‌گویی به تست‌های قرابت معنایی به آرایه‌ها به ویژه کنایه و استعاره مسلط باشید.

3- موسیقی و آهنگ خواندن شعر شما درست باشد.

4- اشعار را تحت‌الفظی معنا نکنید. باید از هر شعر یک مفهوم درآورید. با توجه به آن‌که معمولاً در تست‌های قرابت معنایی فقط یک بیت از کتاب‌های درسی می‌‌آید و سه بیت دیگر خارج از کتاب هستند، لازم است تست‌های زیادی در این زمینه بزنید.اولویت‌های قرابت معنایی:


۱- مفاهیم برجسته‌ی مربوط به خداوند (ناتوانی در وصف، تعزّ و تذلّ، بازگشت به سوی خدا، همه‌کاره بودن پروردگار، تأثیر قضا و قدر)
۲- مفاهیم برجسته‌ی مربوط به عشق، عاشق و معشوق (تقابل عقل و عشق، کشش و کوشش معشوق و عاشق، عشق شاه و گدا ندارد، عشق را نامحرم درک نمی‌کند، فاش شدن راز عشق، صبوری به شرط وصال، غم مثبت و منفی)
۳- مفاهیم برجسته‌ی مربوط به اخلاق (ناپایداری دنیا، مدارا با دشمن، آزادگی و عدم تعلق به مادیات، شکر و قناعت، گوشه‌نشینی و گفتار همراه با عمل، توبه، نفی تقلید کورکورانه)
۴- مفاهیم برجسته‌ی مربوط به واقعیت‌ها (از ماست که بر ماست، ایثار، ذات پاک و تلاش برای بزرگی، بی‌حاصل می‌سوزد، پول داری خیلی گلی)