انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: مرور نکات مهم بخش۱ درس۱ اقتصاد قسمت دوم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مرور نکات مهم بخش یک درس یک اقتصاد قسمت دوم و پایانی درس یک

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد درباره چگونگی تصمیم گیری انسان در زندگی اقتصادی خویش مطالعه میکند .
علم اقتصاد علم انتخاب است و رابطه بین منابع و عوامل تولید کمیاب و نیازهای نامحدود بشر را مطالعه و برا اراعه بهترین انتخاب رفتارهای فردی و جمعی انسان را مدیریت میکند .

هدف علم اقتصاد راهنمایی انسان برای بهترین انتخاب.

علم اقتصاد درباره موضوعات اقتصادی مثل تولید ، مصرف ، تجارت، قیمت و ...مانند سایر علوم تجربی با روش علمی مطالعه میکند .

نکته مهم :

دانش اقتصاد با دقت در انواع منافع و هزینه ها به انسانها کمک میکند تا از امکاناتشان به بهترین شکل استفاده ببرند . نتیجه این تلاش فکری »»»» پدید آمدن اندیشه اقتصادی .
باگسترش تمدن بشر اندیشه اقتصادی تکمیل و به عنوان علم اقتصاد در جایگاه یکی از مهمترین علوم بشر قرار گرفت.

دلیل اهمیت علم اقتصاد ۱_عمق علمی زیاد
۲_بدلیل نیاز موسسات و کشورها به خدمات اقتصاددانان


اقتصاد و آموزه های اسلام :

دین اسلام به عنوان دینی کامل سعادت واقعی انسان رامیخواهد و دنیا و آخرت را توامان مورد توجه قرار میدهد »»»» ربنا آتنا فی ادنیا حسنه و فی الاخره حسنه
از ویژگی های اسلام این هست که عبادت رو صرفا به رابطه فرد با خدا محدود نمیکنه بلکه به سایر روابط از جمله روابط اقتصادی نیز رنگ عبادت میزند .
اسلام در دسترس نبودن معاش را خطری میداند که اعتقاد فرد را مورد خطر قرار میدهد»»» من لامعاشه له لا معاده له
فردی که برای ارتقای سطح زندگی خود و هم نوعان تلاش میکند مانند مجاهد در راه خدا شایسته تقدیر است»»»»»الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیله

بدین ترتیب از نظر اسلام اقتصاد در زندگی جایگاه ویژه ای دارد اما عقل انسان کافی نیست، دلیل فرستادن پیامبران و فلسفه اراعه دین همین است
اسلام برنامه ای را مشخص میکند تا با کمترین هزینه به سعادت برسیم.
قران رفع مشکل همه انسانها را در گرو عمل به آموزه الهی میداند
نکته : جامعه اسلامی برای حفظ هویت سیاسی خود باید به رشد و پیشرفت به عنوان مهمترین ابزار ها توجه کند.

مفاهیم اولیه اقتصادی:

۱_کالا: شی ای با ارزش اقتصادی که برای رفع نیاز تولید میشود
۲_خدمات: انچه درمقابل پرداخت پول دریافت میکنیم و غیر ملموس است
۳_کالای مصرفی و واسطه ای: کالای مصرفی با یک بار مصرف تمام میشود اما کالای واسطه ای در ادامه فرایند تولید و تبدیل به کالای دیگر بکارگرفته میشود
۴_کالای بادوام و بی دوام:برخی کالاها خودشان مصرف نمیشوند بلکه خدمات انها در طول زمان مصرف میشود مثل بخاری
در غیر این صورت کالاها بی دوام هستند مثل نان و مودای غذایی
۵_کالای سرمایه ای: به کالاهای بادوامی که در جریان فرایند تولید بکار گرفته میشوند کالای سرمایه ای میگویند .
۶_کالای ضروری و تجملی:کالای ضروری واسه تامین نیازهای اولیه و ضروری و کالای تجملی برای تامین نیاز های کم اهمیت بکارگرفته میشود.

نکته :ضروری یا تجملی بودن کالا مفهومی اقتصادی است و از فردی به فرد دیگر متفاوت است

بازیگران عرصه اقتصاد :

منظور افراد و نهاد هایی هستند که به نوعی در عرصه اقتصاد فعالیت میکنند .
۱_بازیگران خرد :افراد خانواده ها شرکت ها ، انواع موسسات انتفاعی و خیریه ها و ... که در تولید یا مصرف محصولات نقش دارند .
۲_بازیگر کلان : دولت که برای تامین نیازی های عمومی و نظارت براقتصاد و تامین نظم .
۳_فرا منطقه ای : سازمان های بین المللی که به کمک انها روابط اقتصادی بین کشور ها رونق میگیرد وحقوق طرف های درگیر حفظ میشود ، مثل سازمان تجارت جهانی ...