انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: صبح درس بخونیم بهتره یا شب ؟!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صبح درس بخونیم بهتره یا شب ؟!
#كنكور١٤٠١
هیچ قانونی قانونی برای زمان مطالعه نداریم.هروقت راحت بودید چه صبح زود و چه شب تا دیر وقت می توانید مطالعه کنید و درس بخوانید، ولی سه‌زمان در یادگیری مهم است که بهتر است در این زمان ها مطالعه کنید:
اول صبح

تازه از خواب بیدار شده اید و ذهنتان آماده است که مطالب را به راحتی در خود نگه دارید،پس برنامه های روزانه ی خودرا طوری تنظیم‌کنید که حتما اول صبح درس بخوانید.

آخرشب

بعد از درس خواندن میخوابید و فعالیتی ندارید،پس مطالب فرصت پیدا می کنند تا ازنیمکره راست که جایگاه حافظه کوتاه مدت است،وارد نیمکره سمت چپ که جایگاه حافظه بلند‌مدت است شوند و این کار سبب افزایش یادگیری می شود.

دوساعت قبل از غروب آفتاب

به دلیل‌کاهش اشعه ی کیهانی و نوع رابطه ی خورشید با زمین،اختلال حواس در این زمان کم‌می شود،پس سعی کنید از این زمان استفاده‌کنید.
تذکر:البته این سه زمان برای درس خواندن مناسب هستند ولی نباید زمان های دیگر را از دست بدهید