انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: خلاصه درس دوم دینی یازدهم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
خلاصه درس دوم دینی پایه یازدهم:


ویژگی های فطری مشترک انسان ها:
تفکر، اختیار، علاقه به فضیلت های اخلاقی، بیزاری از رذائل اخلاقی، میل به کمالات نامحدود، میل به جاودانگی، و تنفر از فنا

دین واحد، برنامه کلی و مشترک تمامی انسان ها:
اصول کلی برنامه مشترک:
در حیطه عقیده: توحید،نبوت،معاد،عدالت و امامت
در حیطه عمل: انجام واجبات و ترک محرمات، کسب فضائل اخلاقی

علل فرستادن پیامبران متعدد(تجدید نبوت ها):
الف) استمرار و پیوستگی در دعوت
ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم
پ) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

عوامل ختم نبوت(پایان ارسال پیامبران):
(1) آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی
(2) حفظ قرآن کریم از تحریف
(3) وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم
(4) پویایی و روزآمد بودن دین اسلام

1_ توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت
2_ وجود قوانین تنظیم کننده

وظیفه پیروان پیامبران گذشته:
گرویدن به دین پیامبر جدید و تبعیت کامل از او