انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد 1

قرابت معنایی
فقط عاشق عشق راميفهمد

محرم اين هوش جز بيهوش نيست/
مر زبان را مشتري جز گوش نيست

پرستش به مستي است در کيش مهر/ برون اند زين جرگه هشيارها

شود آسان ز عشق کاري چند/
که بودنزد عقل بس دشوار

درنيابد  حال پخته هيچ خام /
پس سخن کوتاه بايد والسلام

اي که از دفتر عقل آيت عشق آموزي/  ترسم اين نکته به تحقيق نداني دانست

عقل در سلسله ي عشق گرفتار بود/ عاشق دلشده مست است نه هشيار بود

ساقيا هشيار نتوان عشق را يافتن/
بوي جامت بي قرارم کرد آخر جام کو