انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نگارش۲ درس_سوم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
#نگارش۲
#درس_سوم
#گسترش_محتوا (۲)
#شخصیت

هنگام خواندن متن، تصویری از فرد یا افرادی که در متن حضور دارند، در ذهن ما نقش می بندد؛ به گونه‌ای که تا پایان متن، تمام رفتار و گفتار آن‌ها را در ذهن مجسم می‌کنیم. حضور شخصیت ها در نوشته باعث می شود متن از یك‌نواختی خارج شود.
از شخصیت پردازی و توصیف شخصیت‌ها می‌توان در انواع نوشته استفاده کرد.
توصیف، گسترش دادن موضوع با دقت در ویژگی‌های افراد، اشیا و مكان‌هاست.
با توصیف می توان موضوع مورد بحث را در ذهن مخاطب به تصویر کشید. همچنین می توان با آوردن وابسته ها (صفت ها و مضاف الیه ها)، تشبیهات، توضیحات و مانند آن به توصیف پرداخت.

✔مراحل نوشتن

۱)موضوع يابی (انتخاب شخصیت):
در این مرحله باید موضوعی را برای نوشتن انتخاب کرد. انتخاب شخصیت در حقیقت همان انتخاب موضوع است. بهترین کار این است که تصویری از افراد خاص را در جاهای گوناگون تصور کنیم.
با توجه بیشتری به اطراف نگاه کنیم؛ یعنی خوب ببینیم و بشنویم و با زیر نظر گرفتن اشخاص پیرامونمان،ویژگی‌های آنان را خوب بررسی کنیم و با تلاش ذهنی، آن‌ها را در قالب شخصیت هایی خلق کنیم.

۲) تجسم بارش فکری:
برای تجسم کردن یک شخصیت یا یک شئ کافی است آن را به گونه‌ای معرفی کنیم که دیگران بتوانند تصویری از آن در ذهن خود بسازند. برای این کار، نخست باید افرادی را که می خواهیم در نوشتۀ ما حضور داشته باشند، در ذهن مجسم کنیم.

۳) سازماندهی و طرح اولیه:
در این مرحله طرح اولیه نوشته را تنظیم می کنیم. این کار خلق نوشته را آسان‌تر می‌کند .
در این مرحله طرح اولیه صورت می‌گیرد؛ یعنی باید بدانیم پس از نوشتن مقدمه، در بندهای بدنه چه مواردی را با چه ترتیبی بیاوریم.⇩

*مقدمه
*بدنه
*معرفی با توجه به ظاهر
*معرفی با توجه به رفتار و حرکات
*جمع بندی

به این ترتیب و با سازماندهی ذهن خود، می‌دانیم از کجا باید شروع کنیم، بندهای بدنه را به چه ترتیبی بیاوریم و نوشته را در کجا به پایان برسانیم.

۴) پیش نويس:
دراین مرحلۀ ، جمله هایی می سازیم و مطابق با نقشۀ طراحی شده در مرحلۀ پیش آن‌ها را در پی هم می‌آوریم.⇩

*بند مقدمه
*بندهای بدنه
*بند جمع بندی

۵)بازبینی و گسترش موضوع :
در این مرحله، نوشتۀ قبلی خود را بازبینی و اصلاح می کنیم و با استفاده از آنچه تاکنون آموخته‌ایم، آن را گسترش می دهیم.

۶)نوشتن نهايی و پاکنويس:
در این مرحله، با ایجاد اصلاحات و تغییراتی که در مراحل پیش اعمال گردید، متن کامل شده را ویرایش و پاکنویس می کنیم.