انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: برخی از مهمترین شاخه های اصلی فلسفه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برخی از مهمترین شاخه های اصلی فلسفه 1

برخی از مهمترین شاخه های اصلی فلسفه 1

برخی از مهمترین شاخه های اصلی فلسفه 1

برخی از مهمترین شاخه های اصلی فلسفه

فلسفه منطق 

معنای استدلال و نتيجه گيری از يك سری مقدمات چيست؟ فرق استدلال های معتبر با استدلال های نامعتبر چيست؟ اصولا چرا به استدلال نياز داريم؟ فرق استدلالهاي قياسی و استقرايی چيست؟ 


معرفت شناسی

آيا اساسا شناخت چيزي ممكن است؟ اگر چيزي را مي شناسيم از كجا بدانيم كه آنرا مي شناسيم و از كجا بدانيم كه آنرا همانطور كه واقعا هست مي شناسيم؟ آيا يقين به چيزي ممكن است و يا اينكه همه شناختهاي ما چيزي بيش از حدس و گمان نيست؟ چگونه مي توان به شناخت صحيح رسيد؟ آيا عقل همه چيز را مي تواند درك كند و يا اينكه بعضي چيزها هستند كه خارج از دسترس عقل مي باشند؟ 


مابعدالطبيعه 

بودن يعنی چه؟ آيا عدم وجود دارد؟ آياهستی منحصر به موجودات مادی است؟ آيا جهان نامتناهي است؟ جسم و ذهن و يا بدن و روح چه رابطه ای با هم دارند؟ وحدت و كثرت يعنی چه و در جهان چه نسبتی با هم دارند؟ يعني جهان تا كجا وحدت و اين همانی دارد وتا كجا كثرت و اختلاف؟ آيا خدا وجود دارد؟ 


فلسفه اخلاق 

اخلاق چيست؟ ارزش به چه معناست؟ عمل نيك چه ملاكی دارد؟ آيا ارزشهای اخلاقی هميشگی اند و يا نسبی؟ آيا در انسان چيزي به نام وجدان اخلاقی وجود دارد؟ آيا عمل بد در هر اوضاع و شرايطی بد است؟ 


زيبايی شناسی 

ما به چه چيزي زيبا می گوييم و ملاكمان براي زيبا ناميد ن يك چيز چيست؟ آيا زيباي امری عينی و واقعب است؛ يعنی واقعا چيزی به نام زيبايی در اشيا وموجودات وجود دارد يا اينكه امری ذهنی است و به هر شخص مربوط می گردد و ممكن است كسی چيزي را زيبا بداند و كسی ديگر زيبا نداند؟ آيا زيبايی انواع مختلفی دارد؟ قوه اي كه در انسان زيبايی را درك می كند، چيست؟ كاركرد هنر چيست؟ اين سئوالات، تنها نمونه هايی است از سئوالاتی كه در مسائل و شاخه هاي عمده فلسفی مطرح مي گردد. سئوالات فلسفی در هر يك از اين شاخه ها بسيار است و هر فيلسوفی نيز جواب هايی متفاوت از ديگر فلاسفه به اين سئوالات داده است.