انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم 1

مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم

خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاههای تصویربرداری مانند MRI

#علت استفاده: دمای جوش هلیم خیلی پایین است بدون اینکه به مایع تبدیل شود می توان تا دماهای نزدیک صفرکلوین سرد کرد و این گاز سرد برای خنک کاری استفاده می شود.
پرکردن بالنهای هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی

#علت استفاده: جرم مولی هلیم پایین است و این سبب می شود چگالی این گاز کمتر از هوا باشد و در هوا به راحتی بالا رود.
جوشکاری

#علت استفاده: هلیم گازی نجیب است و با ایجاد محیط بی اثر از واکنش اکسیژن با قسمت داغ شده جلوگیری می کند.
کپسول غواصی

#علت استفاده: هلیم به علت سبک و واکنش ناپذیر بودن به عنوان کاهش دهنده غلظت اکسیژن و جلوگیری از تشکیل حباب در خون غواصان استفاده می شود.