انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: منابع درسی کنکور _ مناسب رشته تجربی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
منابع درسی کنکور _ مناسب رشته تجربی 1
#مطلب_آموزشی

موضوع : منابع مناسب تجربی__________________________________

_ریاضی


ضعیف:
میکرو طلایی
میکرو طبقه بندی
سیر تا پیاز
تخته سیاه


متوسط:
خیلی سبز (درسنامه خوب)
مهرو ماه(تست خوب)
میکرو گاج
آی کیو پلاس


قوی:
نردبام
خیلی سبز


تست بیشتر:
نشر الگو
پاور تست مهرو ماه


جمع بندی:
مهرو ماه
موج آزمون
دور دنیا در نیم ساعت گاج

__________________________________
_زیست

ضعیف:
میکرو طلایی
خیلی سبز
فاگو زیست

متوسط:
خیلی سبز
میکرو طلایی
زیست جامع مهروماه

قوی:
نشر الگو
میکرو طلایی
جامع مهروماه
پاور تست مهروماه

تست بیشتر:
آی کیو پلاس

جمع بندی:
خیلی سبز
خط ویژه گاج
جمع بندی مهروماه
دور دنیا در نیم ساعت گاج

__________________________________
_زمین شناسی


ضعیف و قبولی امتحان:
سیر تا پیاز


متوسط:
مهرو ماه
میکرو طلایی

قوی:
خیلی سبز
مهروماه

جمع بندی:
دور دنیا در نیم ساعت گاج

__________________________________
_فیزیک

ضعیف:
میکرو گاج
سیر تا پیاز
آبی قلمچی

متوسط:
۴ جلدی خیلی سبز
مهرو ماه
میکرو گاج

قوی:
نشر الگو
میکرو گاج
مهروماه

تست بیشتر:
نشر الگو

جمع بندی:
خیلی سبز
موج آزمون
دور دنیا در نیم ساعت گاج

________________________
_شیمی


ضعیف:
میکرو گاج
آبی قلمچی


متوسط:
خیلی سبز
مبتکران
میکرو گاجقوی:
نشر الگو
نردبام
فارتست بیشتر:
فصل آزمون خیلی سبز
فار
نردبامجمع بندی:
خیلی سبز
موج آزمون
فار
دور دنیا در نیم ساعت گاج