انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: حضور در مدارس اجباری نیست!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
حضور در مدارس اجباری نیست! 1


حضور در مدارس اجباری نیست!

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برای حضور دانش آموزان در مدارس لفظ اختیار و اجبار را به کار نبردیم و با مدیرانی که حضور در مدارس را اجباری کنند برخورد می‌کنیم.
هر دانش‌آموز می‌تواند یک تا سه روز در مدرسه حضور پیدا کند

برای بازگشایی مدارس ابتدایی شرط واکسیناسیون الزامی نیست.