انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: رنگ های سفید شیمی کنکور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
رنگ های سفید شیمی کنکور 1رنگ های سفید کنکوری:

۱_نمک طعام (NaCl)

2_آمونیوم کلرید(نشادر)(NH4Cl)

۳_رسوب باریم سولفات(BaSO4)

۴_مس سولفات خشک(CuSO4)

۵_رسوب نقره کلرید(AgCl)

۶_رنگ شعله آلومینیوم و منیزیم

۷_اکسید منیزیم(MgO) لایه ای ترد و سفید رنگ

۸_کلسیم کربنات(CaCO3)

۹_قند و شکر

#شیمی