انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: مبحث هیدر _ زیست کنکور
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مبحث هیدر _ زیست کنکور 1


هیدر

سلول های بدون تاژک در کیسه ی گوارشی آنزیم های هیدرولیز کننده ترشح می کنند . تاژک سلول های تاژک دار غذا را با آنزیم های گوارشی مخلوط می کند.

غذای هیدر نوعی سخت پوست است و درون کیسه ی گوارشی قسمت های نرم (نه همه ی قسمت ها) طعمه اندکی گوارش میابد

در هیدر دهان و مخرج یکی است .
گوارش در هیدر ابتدا به صورت برون سلولی و سپس به صورت درون سلولی است.

یکی از ساده ترین دستگاه های عصبی را دارد که به صورت شبکه ی عصبی است . سرو مغز ندارد و تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی آن وجود ندارد.

در آب زندگی میکند و می تواند به آهستگی در زیستگاه خود جابه جا شود اما بیشتر اوقات به حالت ساکن و چسبیده به تکه سنگ قرار گرفته است .

هیدر از طریق جوانه زدن تولید مثل میکند و علاوه بر جوانه زدن تولید مثل جنسی نیز دارد

#زیست