انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: برگزیده های ویلیام فاکنر
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برگزیده های ویلیام فاکنر 1

برگزیده های ویلیام فاکنر


انسان، مساوی است با حاصل جمع بدبختی‌هایش! ممکن است گمان بری که عاقبت روزی بدبختی خسته‌ و بی‌اثر می‌شود
اما آن وقت، خودِ زمان است که مایه‌ بدبختی‌ات خواهد شد.
این را پدر می‌گفت!

#ویلیام_فاکنر


می‌گویند گاهی عشق دو انسان نسبت بهم می‌میرد. این درست نیست. عشق نمی‌میرد، تنها اگر آنچنان که باید لایق و شایسته‌ی آن نباشید، شما را ترک می‌گوید و می‌رود. عشق نمی‌میرد؛ خود آدم است که می‌میرد.
عشق به مانند دریایی‌ست: اگر لایق آن نباشید، اگر باعث تعفن آن شوید، شما را به جایی پس خواهد زد تا بمیرید.
آدم که آخرش می‌میرد، منتها من دلم می‌خواد غرق در دریا بمیرم...

#ویلیام_فاکنر
نخل‌های وحشی، ۱۹۳۹... زن ها موجوداتی بی نظیر هستند. آنها قادرند هر مصیبتی را تاب بیاورند، چونکه اینقدر عقل توی کله شان هست که بدانند تنها کاری که باید در قبال اندوه و دشواری های زندگی انجام داد اینست که دل به دریا بزنی و از میانه آن بگذری و از آن طرف سر به سلامت بیرون ببری. به نظرم دلیل اینکه زن ها قادرند این طور عمل کنند اینست که آنها نه تنها برای درد جسمانی شأن و اعتباری قایل نیستند بلکه اصلاً آن را محل اعتنا هم به حساب نمی آورند، زن ها از اینکه از پا در بیایند اصلاً خجالت نمی کشند...!
 
#حرامیان
#ویلیام_فاکنربه یه جایی از زندگی که رسیدی می فهمی دیگه نباید رنج رو ادامه داد
باید مثل یک چاقو که چیز ها رو میبره و ازشون می گذره،از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشون کنی..

#ویلیام_فاکنر
همیشه کسانی که در هیچ کاری موفق نشده‌اند، می‌خواهند به آدم راه کار یاد بدهند!

#ویلیام_فاکنر
خشم و هیاهو


به یک جایی از زندگی که رسیدی،می فهمی که رنج را نباید امتداد داد.
باید مثل یک چاقو که چیزها را می برد و از میان شان می گذرد.
از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمام شان کنی.

#ویلیام_فاکنر

"بین غم و تهی بودن، غم را انتخاب می‌کنم."
#ویلیام_فاکنرمی‌گویند گاهی عشق دو انسان نسبت بهم می‌میرد. این درست نیست. عشق نمی‌میرد، تنها اگر آنچنان که باید لایق و شایسته‌ی آن نباشید، شما را ترک می‌گوید و می‌رود. عشق نمی‌میرد؛ خود آدم است که می‌میرد.
عشق به مانند دریایی‌ست: اگر لایق آن نباشید، اگر باعث تعفن آن شوید، شما را به جایی پس خواهد زد تا بمیرید.

#ویلیام_فاکنر
نخل‌های وحشی


بعضی چیزاست که تو هیچوقت نباید تحملشون کنی.
بعضی چیزاست که هرگز نباید تحملتو از دست بدی و اونا رو قبول کنی...
چیزایی مثل بی عدالتی، بی حرمتی، بی شرفی و ننگ. فرقی نمیکنه چقدر جوان یا پیر باشی و این بخاطر شهرت یا پول نیست.
بخاطر چاپ عکست در روزنامه یا موجودیت در بانک نیست.
فقط از تحمل این قبیل چیزا باید امتناع کنی ...

ناخوانده در غبار
#ویلیام_فاکنر
انسان به این دلیل زندگی می کند
که برای مردن آماده شود !
گور به گور
#ویلیام_فاکنر


زن ها موجوداتی بی نظیر هستند. آنها قادرند هر مصیبتی را تاب بیاورند، چونکه اینقدر عقل توی کله شان هست که بدانند تنها کاری که باید در قبال اندوه و دشواری های زندگی انجام داد اینست که دل به دریا بزنی و از میانه آن بگذری و از آن طرف سر به سلامت بیرون ببری. به نظرم دلیل اینکه زن ها قادرند این طور عمل کنند اینست که آنها نه تنها برای درد جسمانی شأن و اعتباری قایل نیستند بلکه اصلاً آن را محل اعتنا هم به حساب نمی آورند، زن ها از اینکه از پا در بیایند اصلاً خجالت نمی کشند ...!


حرامیان
#ویلیام_فاکنر


می‌گویند گاهی عشق دو انسان نسبت بهم می‌میرد.
این درست نیست. عشق نمی‌میرد،
تنها اگر آنچنان که باید لایق و شایسته‌ی آن نباشید،
شما را ترک می‌گوید و می‌رود.
عشق نمی‌میرد؛ خود آدم است که می‌میرد.
عشق به مانند دریایی‌ست:
اگر لایق آن نباشید،
اگر باعث تعفن آن شوید،
شما را به جایی پس خواهد زد تا بمیرید.
آدم که آخرش می‌میرد،
منتها من دلم می‌خواد غرق در دریا بمیرم ...

نخل‌های وحشی
#ویلیام_فاکنرمردم فکر می کنند عاقبت بدبختی" خسته می شود اینطور هم که بشود این خود زمان (انتظار) است که باعث بدبختی می شود!

خشم و هیاهو
#ویلیام_فاکنرمن این رو قبلا هم تو زن ها دیده ام. دیده ام آدم هایی رو از اتاق بیرون می کنند که با محبت و دلسوزی اومده اند سراغ شون، اومده اند کمک شون کنند، اون وقت به یک جونور بی قابلیتی می چسبند که هیچ وقت براشون چیزی به جز یابوی بارکش نبوده اند...!


#ویلیام_فاکنر
گور به گورهر کسی سزاوار فرصتی دیگر است ...
اما ...
نه برای همان اشتباه ...خشم و هیاهو
#ویلیام_فاکنر

هر آدمی، داور فضایل خودش است. و بهتر آن است که هیچ‌کس برای تندرستی دیگران، نسخه ننویسد!


#خشم_و_هیاهو
#ویلیام_فاکنر

هر آدمی داور فضایل خودش است
و بهتر آن است که هیچ‌کس ،
برای تندرستی کس دیگری نسخه ننویسد !


خشم و هیاهو
#ویلیام_فاکنر

مردم فکر می کنند عاقبت بدبختی" خسته می شود اینطور هم که بشود این خود زمان (انتظار) است که باعث بدبختی می شود!

خشم و هیاهو
#ویلیام_فاکنر


بدبختی آدمی آن وقتی نیست که پی ببرد هیچ‌چیز نمی‌تواند یاری اش کند، نه مذهب، نه غرور، نه هیچ چیز دیگر؛ بدبختی آدمی آن وقتی است که پی ببرد به یاری نیاز ندارد.

#خشم _و_ هیاهو
#ویلیام_فاکنر


بدبختی آدمی آن وقتی نیست که پی ببرد هیچ‌چیز نمی‌تواند یاری اش کند – نه مذهب، نه غرور، نه هیچ چیز دیگر – بدبختی آدمی آن وقتی است که پی ببرد به یاری نیاز ندارد.

#خشم_و_هیاهو
#ویلیام_فاکنر