انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: برخی از فعلهای مترادف عربی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برخی از فعلهای مترادف :


أتممت = أکملت :تمام کردم

أتی = جاء : آمد

آتی =وهب = أعطی :بخشید

أحَسَّ = شَعَرَ : احساس کرد

أَحصَی= عَدَّ : شمرد.

أختار = انتخبَ : انتخاب کرد

إرتَجَف = ارتَعدَ : لرزید

أرسَلَ = بُعَثَ : فرستاد

اِستِطاعَ= قَدَّرَ: توانست.

اضاءَ= أَشرَقَ : تابید.

#مترادف
#عربی