انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: انواع اسب در ادبیات فارسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
انواع اسب در ادبیات فارسی 1انواع اسب در ادبیات فارسی

بارگی » اسب

باره » اسب

ابرش » اسبی که دارای نقاط رنگی است

تازی » اسبی از نژاد عرب که پاها و گردنی کشیده دارد

توسن » اسب سرکش

سمند » اسبی زرد رنگ

کمیت » اسبی سرخ مایل به سیاه

کرند » اسبی زرد رنگ

کهر » اسبی به رنگ سرخ تیره