انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: داستان را از کجا شروع کنیم؟! _ داستان نویسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
داستان را از کجا شروع کنیم؟!نکته‌ای که سوال همه هست،  اما هیچ کس در نهایت نمی‌داند از کجا شروع می‌کند و چه طور؟!
و شاید مهم ترین بخش ماجرا همین باشد که بدانیم چه طور این اتفاق می‌افتد.

اگر تمام کتاب های آموزش داستان نویسی و فیلمنامه نویسی را زیر و رو کنید، در مورد ابتدای داستان نوشته اند: معرفی. اما این معرفی چیست و چه کیفیتی دارد، نکته‌ای اساسی است.
چه چیزی را و چه طور معرفی کنیم که ده دقیقه ابتدایی فیلمنامه و ده درصد ابتدایی داستان را از دست ندهیم!؟

از کجا شروع کنیم؟ از وسط ماجرا

عجیب است؟ باید هم باشد. چون همیشه وقتی وسط ماجرا می‌رسیم، به فکر دیدن بقیه‌اش هستیم. مقدمه چینی کمکی نمی‌کند‌ این که سعی کنیم همه چیز را توضیح بدهیم و بعد داستان را بگوییم، درست نیست.
مسئله ریاضی نیست که اول فرضیه را بنویسیم و  بعد آن را اثبات کنیم‌. داستان است و قرار است گیرا باشد.


برای مثال اگر وسط دعوا برسید، احتمال اینکع بقیه دعوا را دنبال کنید خیلی بیشتر است تا اینکه توی رستورانی بنشینید و بگویید خربی نیست! بعد از ده دقیقه دعوا شروع بشود.
از وسط ماجرا حرفت را بزن. از همان جایی که فکر می‌کنی که باید بگویی، بقیه را بعدا نشان خواهی داد.

-مصطفی مردانی