انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نکته در تکنیک های ترجمه ای _ عربی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نکته در تکنیک های ترجمه ای _ عربی 1─━⊱༻نکته در تکنیک های ترجمه ای༺⊰━─


نکته در تکنیک های ترجمه ای :

کلمات کلیدی

إن
اگر


لَو
اگر


أبداً
هرگز


لَن
هرگز

هناک
وسط جمله به معنی آنجا


هناک
اول جمله به معنی وجود دارد


لیس هناک
وجود نداردعندی
وسط جمله به معنی نزد من


عندی
اول جمله به معنی دارم


لی
وسط جمله به معنی برای من


لی
اول جمله به معنی دارم