انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تنظیم عصبی.(بخش اول)_زیست پایه یازدهم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تنظیم عصبی.(بخش اول)
گفتار دوم فصل اول سال یازدهم :

۱_ هم در مغز و هم در نخاع شاهد وجود شیار عقبی و جلویی هستیم و در هر دو شیار عقبی عمیق‌تر از شیار جلویی است.

۲_هورمون کلسی‌تونین با اثری که روی تراکم استخوان‌ها دارد به طور غیر مستقیم در حفاظت از مغز و نخاع دارای نقش است.

۳_ استخوان‌های جمجمه از نوع پهن و ستون مهره‌ها از نوع نامنظم است.

۴_ نرم شامه مستقیماً بر روی بخش خاکستری رنگ مغز و سفید رنگ نخاع قرار دارد.

۵_ ضخیم‌ترین لایه مننژ در تماس با سخت‌ترین نوع بافت پیوندی قرار دارد.

۶_ بین مخ و مخچه پرده‌های مننژ قرار دارند
جنس پرده های مننژ چیه