انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نامه ای سرشار از انسانیت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نامه سر گشاده آنتوان لیریس، به گروهک تروریستی که همسرش و ۸۰ نفر دیگر را در پاریس، بی رحمانه به قتل رساندند، نامه ای سرشار از انسانیت:

شب جمعه، زندگی انسانی استثنایی، عشق زندگی من و مادر پسرم را دزدیدید. اما نفرتم را تصاحب نخواهید کرد؛ نمیدانم چه کسانی هستید و نمی خواهم بدانم! شما روح های مرده اید. اگر خدایی که کورکورانه برایش آدم می کشید، ما را خلق کرده باشد، هر گلوله ای که بر بدن همسرم شلیک کردید، زخمی بر قلب آن خدا خواهد بود.

بنابراین نه! اجازه نمیدهم تنفرم از شما، خشنودتان کند. این چیزی است که شما می خواهید. اما اگر به خشم شما با نفرت پاسخ دهم، دچار همان جهلی می‌شوم که شما به آن دچارید.

می خواهید بترسم، همشهری هایم را با شک و تردید ببینم و آزادی ام را به پای امنیت، قربانی کنم؛ اما شما شکست خورده اید! من تغییر نخواهم کرد.

فقط ما دو نفریم؛ من و پسرم. اما از همه ارتش‌های دنیا قویتریم! به هر حال، زمان بیشتری ندارم که برای شما تلف کنم؛ چرا که باید «ملویل» را ببینم که دارد از خواب بیدار می‌شود. او فقط ۱۷ ماهَش است؛ مثل هر روز غذایش را می خورد و بعد مثل هر روز، بازی خواهیم کرد و همه زندگی این پسر کوچک با شاد بودن  و آزادی، به جنگ شما خواهد آمد چون که نفرت او را هم نمی‌توانید برانگیزید.