انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اهنگ و متن (حالت پرواز از بیژن یار)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://dl.tabamusic.com/Music/1401/04/Bijan%20Yaar%20-%20Halate%20Parvaz.mp3

ﺷﻤﻌﺎ ﺭﻭ ﺑﭽﯿﻦ ﺗﻮﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺩﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﮕﻮ ﻫﻮﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ
ﺗﻮ ﮐﻬﮑﺸﻮﻥ ﭘﺮﻩ ﭘﺮﻩ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺸﺖ ﭘﻠﮑﺖ
ﻫﻢﯼ
ﺷﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﮕﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﻬﻢ ﻫﯽ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﺭﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯﻩ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﻗﻔﻠﻪ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻩ ﻗﻠﺒﻢ
ﺁﺭﻭﻣﻮ ﯾﻮﺍﺵ ﺯﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﯾﺸﻪ
ﻧﻮﺍﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻪﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﯿﮋﻥ ﯾﺎﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺻﺪﺍﺕ ﮐﻨﻢ ﺑﮕﯽ ﺟﻮﻥ ﺩﻟﻢ
ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻪ ﻃﺮﺯ ﻧﮕﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﻣﯿﭽﺴﺒﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﮔﻼ‌ﯼ ﺭﺯﻭ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ﺳﺮ ﺭﺍﺕ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﺭﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯﻩ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﻗﻔﻠﻪ ﻭﻟﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻩ ﻗﻠﺒﻢ
ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﯾﻮﺍﺵ ﺯﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﯾﺸﻪ
ﻧﻮﺍﺭ ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﺸﻪ

اهنگش خیلی به دلم نشست واقعا صداش برای اهنگ : heart:احساسی ساخته شده
تا آخرش گوش کن
اهنگ پروفایلم هم از این خواننده اس
مال پروفایلم بیشتر خوب خونده
سپاس یادتون نره
لذت بردیم 
اینم اهنگ دومش هست
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://dl.tabamusic.com/Music/1401/04/Bijan%20Yaar%20-%20Gheyrati.mp3