انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اهنگ و متن(درونگرا از علی لهراسبی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﻋﺸﻘﻢ
ﺁﺭﺯﻭﻣﯽ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯽ ﺍﻧﻘﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﯽ
ﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺘﻮ ﺑﻪ ﺭﻭﺕ ﻧﻤﯿﺎﺭﯼ
ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ
ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﻢﯼ
ﺗﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﺩﻟﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺁﺭﻩ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍﻡ ﺷﺪﯼ ﻣﺜﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺩﺍﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﻋﺸﻖ ﺍﺩﺍﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ ﻟﻬﺮﺍﺳﺒﯽ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻭﻗﺘﺸﻪ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺭﻭ ﺷﻪ ﺑﮕﻢ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺩ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ
ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﺩﻟﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺁﺭﻩ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍﻡ ﺷﺪﯼ ﻣﺜﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺩﺍﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﺩﻟﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ
ﺁﺭﻩ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍﻡ ﺷﺪﯼ ﻣﺜﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺩﺍﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﻋﺸﻖ ﺍﺩﺍﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://dl.tabamusic.com/Music/1397/12/Ali%20Lohrasbi%20-%20Daroongera.mp3