انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: درصد و معدل مورد نیاز برای رتبه ۱۰۰ کشوری | کنکور ۱۴۰۳
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تجربی

زیست ۷۵٪
فیزیک ۶۵٪
شیمی ۵۵٪
ریاضی ۴۰٪
زمین ۴۵٪
♡معدلی ۱۸.۵۰

ریاضی

ریاضی ۳۰٪
فیزیک۵۰٪
شیمی ۴۰٪
♡ معدل۱۸.۵۰

انسانی

ریاضی ۱۰٪
ادبیات ۵۰٪
اجتماعی۹۰٪
روانشناسی۹۰٪
عربی۶۵٪
تاریخ جغرافی۴۰٪
فلسفه منطق۲۰٪
اقتصاد ۶۰٪
♡ معدل ۱۹