انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4
به نام خدادانلود جزوه هوش و استعداد معلمی :

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/024540ceb2fa70dc0f4302694f8a0a23/جزوه-هوش-و-استعداد-معلمی.pdf.html

سوالات هوش فرهنگیان

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/2d1271dbaad777aff4c1f5c149a2c64a/سوالات-هوش-فرهنگیان.pdf.html

نمونه سوالات هوش و استعداد معلمی

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/eba8c1554f5ae562a50f9f2da489b2c1/نمونه-سوالات-هوش-و-استعداد-معلمی-.pdf.html
کتاب تست دینیبرای دینی یازدهم و دهم بخش های مشخص شده برای کنکور فرهنگیان


آی کیو دینی جامع


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ 1


لینک دانلود:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/2a9e71a06ceb317ff29f78818c936ecd/ReligiousIQ.pdf.html

موج آزمون دینی


● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ 1


لینک دانلود:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/9e42ad1069bdb1e0e0ea2ce3c88822fa/Religious-moj.pdf.html
کتابچه فرهنگیان

لینک دانلود:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/75d296248ee18c5e64f65acba146518e/Farhangian.pdf.html
اولین آزمون شبیه سازی فرهنگیان

رشته تجربی و ریاضی و فنی

قلمچی ۵ بهمن


دانلود سوالات :

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/j72814_D981D8B1D987D986DAAFDB8CD8A7D9865D8A8D987D985D986_5877.pdf


دفترچه پاسخ :

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/n21467_40moshaverezaban_5877221827528366223.pdf
شبیه سازی کنکور فرهنگیان


رشته انسانی
۵ بهمن

دانلود سوالات:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/m87660_40moshaverezaban_5877368943043154721.pdf

دانلود پاسخ :

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/w211976_40moshaverezaban_5877221827528366230.pdf
سه فصل اول مهارت های معلمیدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ 1لینک دانلود:

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://www.uploadbag.com/files/7e3dfc24b182357091e0a7a58a5289f2/سه-فصل-اول-مهارت-های-معلمی.pdf.html
برنامه قلمچی برای کنکور فرهنگیان


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ 1
کتاب تست هوش و استعداد معلمی


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳ 1


لینک دانلود:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/dHcwRYqI#rbDv4uGcaV9x8T0q_2KkmKDBnvtaqqyf6oaU3sYXAoc
شبیه سازی کنکور فرهنگیان


رشته انسانی
۱۹ بهمن

دانلود سوالات و پاسخنامه:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/q47859_Farhang19Bahman_ensani_40moshaverezaban_5920413912737518227.pdf
شبیه سازی کنکور فرهنگیان


رشته انسانی
۱۹ بهمن
موسسه ماز
دانلود سوالات و پاسخنامه:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/x34601_maze-Far-12E-A1-02_5927181350971904260.pdf


سوالات آزمون های قبلی از موسسه قلمچی بود.
صفحه‌ها: 1 2 3 4