انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: قیافه ی شادمهرو«ته خنده»
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
قیافه ی شادمهرو«ته خنده» 1


Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
قیافه را بنازم نه به اونوقت
نه به حالاش هر کی ندونه میگه جراحی کردهBig Grin
25r30
هه شباهتشون عقشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ولی خدایی تقدیر شادمهر همه جا فاز میده!Big Grin
[̲̲̅̅ا̲̲̅̅س̲̲̅̅پ̲̲̅̅م̲̲̅̅ ̲̲̅̅ه̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅پ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ک̲̲̅̅ ̲̲̅̅ش̲̲̅̅د̲̲̅̅]
همــه عـم دآرن اَ دَمــ اسپم میــدن (-_-)
عجبBig Grin
هه گریم با آدم چه میکنهBig GrinBig GrinBig Grin
قیافه را بنازم نه به اونوقت
نه به حالاش هر کی ندونه میگه جراحی کرده
مطمئنین خودشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من که شباهتی نیبینم والا!!!!!!!!!!!!!!!