انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: اجازه هست کمی لذت ببرم ؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]))برخی معتقدند این داستان واقعی است و جوان اول قصه علامه جعفری بوده است.(([/rtl]
[rtl]جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی موأدبانه گفت :[/rtl]
[rtl]ببخشید آقا! من می تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟[/rtl]
[rtl]مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد[/rtl]
[rtl]مردیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری ...  می خوری تو و هفت جد آبادت ... خجالت نمی کشی؟ ... [/rtl]
[rtl]جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس العملی نشان دهد، همانطور موأدبانه و متین ادامه داد[/rtl]
[rtl]خیلی عذر می خوام فکر نمی کردم این همه عصبی و غیرتی شین، دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت می برن، من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم ... حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم[/rtl]
[rtl]مرد خشکش زد ... همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد ...[/rtl]
HuhHuhHuhHuhHuh
وای بحاله زنه خخخخخخخ
مرررررررررسی
کسی که زنش بعد از ازدواج هم بد حجاب باشه عین سیب زمینی می مونه Dodgy
ممنون ولی قدیمیه به جان خودم
چه آقایی ... واااااای ...