انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: چه معلمی رو دردبستان دوست داشتید + نام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
معلم پنجمم:خانم نوروزيHeart
کلآس اولم که بآعث شد پآیم قوی شه خآنم سیوفی بآ معلم سومم خآنم قنوآتی ..
دوم مالكي

سوم شهركي
سومـــــ،کـــتکـــتآنـــ(:
کلاس چهارمم =خانوم جعفرزادگان
کلاس پنجم=(چندتامعلم دارم6تا)خانوم ریاضیم خانوم جعفر زادگان(امسالم هست) خانوم دشتی (معلم علوم)
دوم دبستان فامیلش قربانی بود...در میان همه ی معلم ها فقط اون تونست منو بشناسه!!!
مُعَلم کِلاس اول و دُوُمـ ..

خانوم اِبراهیمی ..

واقِعا عالی بود .. (:
کلاس پنجم:خانم حقگوخیلی خوب و مهربونهHeartHeart
کلاس پنجم خانوم رستمی
کلاس اول  : حق زاده  ینی من عاشق قربون صدقه هاش بودم
دوم  : غلامی  هر روز باید بوسش میکردم میرفتم خونه ولی در کل پدرشو در آوردم
پنجم  :  معلم رویا هام با اینکه هر روز امتحان میگرفت ولی انصافا همخیلی خوشگلو نازو مهربون بود هم بلد بود ما رو خر خون کنهAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelAngelRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesRolleyesSleepySleepy
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10