انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: خواستگاری عجیب و غریب .............
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جلسه خواستگاری عجیب و غریب...
خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : ببخشین ، کبریت دارین؟
خانواده عروس : کبریت ؟! کبریت برای چی!؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : والا پسرم می خواست سیگار بکشه...خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
خانواده عروس : پس داماد سیگاریه....!؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : سیگاری که نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه...
خانواده عروس : پس الکلی هم هست..!؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : الکلی که نه... والا قمار بازی کرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش که یادش برهخواستگاری عجیب و غریب ............. 1
خانواده عروس : پس قمارم بازی می کنه...!؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : آره... دوستاش توی زندان بهش یاد دادن...
خانواده عروس : پس زندانم بوده...!؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : زندان که نه... والا معتاد بوده ، گرفتنش یه کمی بازداشتش کردن...
خانواده عروس : پس معتادم بوده...!؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
مادر داماد : آره... معتاد بود ، بعد زنش لوش داد...خواستگاری عجیب و غریب ............. 1
خانواده ی عروس : زنش !!!؟؟؟خواستگاری عجیب و غریب ............. 1

نتیجه اخلاقی : همیشه موقع خواستگاری رفتن کبریت همراهتون داشته باشینخواستگاری عجیب و غریب ............. 1
قشنگ بودHeart
عالئ بود Heart مر سئ TongueSmile
ممنون......
این نشون میده زیاد رو راست بودن هم دیگه خوب نیس

مخصوصا اگه طرف سابقه دار باشه
جالب بود
چه باحال بودHeart
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخTongue
قشنگ بودRolleyes