انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تیلور سوئیفت حالا دیگر خواننده موفقی است که بخاطر استعداد چشمگیرش جوایز زیادی برده و آلبوم های درجه یک زیادی دارد و البته بخاطر رمانس با بازیگران درجه یک معروف است.
 اندرو اورث – دوست خانوادگی قدیمی و همسایه سابق خانواده سوئیفت – از آلبوم های قدیمی اش چند عکس از سال های کودکی و نوجوانی تیلور فاش کرده است.
این تصاویر از شش سالگی تیلور تا حدود 16 سالگی او را نشان می دهند که از یک دخترک بور تبدیل به ستاره ای نوجوان شد.
اندرو که عکاس چهره ها و ستاره ها است، از همان موقع عکس های زیادی از تیلور می انداخت و به پدر و مادر تیلور هم گفته بود که او بالاخره روزی ستاره بزرگی می شود.
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

کودکی و نوجوانی «تیلور سوئیفت»
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

کودکی و نوجوانی «تیلور سوئیفت»
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

کودکی و نوجوانی «تیلور سوئیفت»
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

کودکی و نوجوانی «تیلور سوئیفت»
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1


عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1

عــکسهآی کـــودکی و نــوجوانی تــــیلور سوئـیفت 1
مرسیHeart
تکراریــــــ
فــک کـنم از 2004 به اونور تغییری نکرده|:
هــوم :|
بچــه گیــاش خیلی زشــت بــوده .. -__- !!
تِکرآریه ی جورآیی وَلـی چون عکس هـآش بیش تر از موضوع اصـلیه بسته نمیشه ..
وَلی خیلیآ تکرآری ..
+
اسپم هآ پآک شد ..