انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: عادل فردوسی پور در کنار کودکان کار + عکس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فردوسی پور در کنار کودکان کار

عادل فردوسی پور در کنار کودکان کار + عکس 1

در جریان مسابقه تیم های فوتبال کودکان کار با تیم آینده سازان در دانشگاه صنعتی شریف عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه 90 در جمع کودکان حاضر شد تا آنان را به کار و راهشان امیدوار کند.


عادل فردوسی پور در کنار کودکان کار + عکس 1

عادل فردوسی پور در کنار کودکان کار + عکس 1


عادل فردوسی پور در کنار کودکان کار + عکس 1
چه کار خوبی آفرین به آقای فردوسی پور! Heart