حداقل سیستم مورد نیاز بازی


بازبینی هفتگی (18-01-2020 - 24-01-2020)
January 2020
شنبه
18 25 تولد
یکشنبه
19 25 تولد
دو‌شنبه
20 26 تولد
سه‌شنبه
21 14 تولد
چهار‌شنبه
22 16 تولد
پنجشنبه
23 18 تولد
آدینه (جمعه)
24 17 تولد
January 2020
  شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهار‌شنبه پنجشنبه آدینه (جمعه)
» 1 2 3 4 5 6 7
» 8 9 10 11 12 13 14
» 15 16 17 18 19 20 21
» 22 23 24 25 26 27 28
» 29 30 31 1 2 3 4


پرش به ماه: