انجمن های تخصصی  فلش خور
خلیج فارس می خواهی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: خلیج فارس می خواهی (/showthread.php?tid=15035)خلیج فارس می خواهی - gomnam - 16-08-2012

سروده امير شهيدسرتيپ بهرام آريافر –جنگ ايران و عراق –مقاومت 33روزه خرمشهر - جبهه گمرك خرمشهر -در تاريخ21/7/1359
مرا از مرگ ترساني
اگر روزي خدا خواهد
جوابت را به نوك اين سنان سرد ميگويم
خليج فارس ميخواهي؟
چنين گستاخ ميگويي ؟تو خوزستان همي خواهي؟
بدان اين را،ميان آبهاي نيلگونش غرق مي گردي
اگر روزي خدا خواهد
اگر روزي امام امت ما اين چنين گويد
رويد وخاك آنجا ،بر سر آن بي همه چيزان فرو ريزيد
به پيشت باز مي گردم
برايت من حديث مرگ مي خوانم
وتخم مرگ افشانم
به پيش آن دروغين رب بي چيزت
سيه روزت بگردانم
تورا بر خاك بنشانم
مرا از مرگ ترساني
اگر روزي خدا خواهد
جوابت را به نوك اين سنان سرد ميگويم
خليج فارس ميخواهي؟
چنين گستاخ ميگويي ؟تو خوزستان همي خواهي؟
بدان اين را،ميان آبهاي نيلگونش غرق مي گردي
سر راه صدايت را
ميان راه تاريك گلو بندم
همان گونه كه روم باستان از پاي افكندم
تورا بر خاك بنشانم
به پيش آن دروغين رب بي چيزت
سيه روزت بگردانم
تورا بر خاك بنشانم
نميداني،نميداني من و هم ميهنان من
به پاس يك وجب زين خاك جاويدان
چه خونها خونبهاي اين سرا كرديم
خليج فارس ميخواهي؟
چنين گستاخ ميگويي ؟تو خوزستان همي خواهي؟
بدان اين را،ميان آبهاي نيلگونش غرق مي گردي.....


RE: خلیج فارس می خواهی - ...Altair... - 16-08-2012

ممنون
خیلی زیبا بود


RE: خلیج فارس می خواهی - saghar77 - 16-08-2012

نخوندمش ولی از این خلیجش پارس بود معلومه که خیلی زیبا بوده....


RE: خلیج فارس می خواهی - ~melodi~ - 07-09-2012

خلیج همیشه فاااااااااااااااااااااااااااااااارسBig Grin


RE: خلیج فارس می خواهی - m-hossein - 07-09-2012

خلیج فااااااااااااااااااااااااارس


RE: خلیج فارس می خواهی - bigbang - 07-09-2012

AngelAngelAngel


RE: خلیج فارس می خواهی - The Ginkel - 07-09-2012

خوب بودSmile


RE: خلیج فارس می خواهی - Łost Đλtλ - 08-09-2013

شاخاب پارس Idea