انجمن های تخصصی  فلش خور
یکی از بهترین و زیباترین شعرهای سیمین بهبهانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: یکی از بهترین و زیباترین شعرهای سیمین بهبهانی (/showthread.php?tid=183793)یکی از بهترین و زیباترین شعرهای سیمین بهبهانی - ._NeGiX_. - 14-10-2014

بر من گذشتی،

سر بر نکــــــــردی


از عشق گفتم ،

بـــــاور نکــــــــردی


دل را فــــــکندم

ارزان بــه پــــــایت

سودای مهـرش

در ســـــــر نکردی


گفتم گـــــلم را

می بویی از لطف


حتی به قهرش

پــــرپـــر نـــــکردی

دیدی ســبویی

پــــــــر نوش دارم

باتشنگـــی ها

لــــــب تـر نکـردی

هنگام مـستی

شور آفــــرین بود

لطفی که با ما

دیگر نکــــــــــردی

آتش گــــــرفتم

چــون شاخ نارنج

گفتم: نظـر کن

سر بر نکــــــردی


RE: یکی از بهترین و زیباترین شعرهای سیمین بهبهانی - یاسی@_@ - 14-10-2014

خدا رحمتشون کنه


RE: یکی از بهترین و زیباترین شعرهای سیمین بهبهانی - nahal:o - 14-10-2014

بر من گذشتی،

سر بر نکــــــــردی


از عشق گفتم ،

بـــــاور نکــــــــردیSleepy