انجمن های تخصصی  فلش خور
⤴ℓσνє-∂єαd♥ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: ⤴ℓσνє-∂єαd♥ (/showthread.php?tid=201829)⤴ℓσνє-∂єαd♥ - Meteorite - 27-12-2014

⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


دختر باس وقتی آقاش خوابه،هی بره کنارش سر و صدا کنه 


 


و موهاشو بکشه که آقاش هم پاشه و داد بزنه:


 


دیوونم کردی نیم وجبی چی میخوای؟؟


 


خانومی که زل بزنه تو چشاش و بگه:


 


بوس میخوام...!!!


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


כلم میخواهد سینه ام رابشکافم .. .
 
 
این قلب تکه پاره را به همهنشـــان بــ ـ ـ ـ ــכهم .. ..
 
 
تا انقدر نپرســــنـ ــ ـ ـכ چرا گرفته اے...


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


برای تو میمیرم .......


تو وانمود کن که تب کردی ...


" همین کافیست " ......


...


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


عشـــــــــــــــقه من، مرد باش


وقتی تنهام پشــــــــــــتم باش...


وقتی ناراحتم همـــــــــــــدمم باش...


وقتی بهونه میگیرم، حوصـــــــــله کن.....


وقتی میطلبمــــــــــــــــــــــــــــت کنارم باش...


وقتی باهات بد میشم تو خوب باش....


عشـــــــــــــق من، کنارم باش"مردونه"...


با ابهت...با صـــــــــــــــــــلابت...


عشـــــــــــــــق من، تکیه گاهم باش....


در این صورته که مالک جسم و روحم میشــــــــــــی..


 


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


دســــتم را گرفتی و گفتی:


دســـــــــــــــــتانت چقدر عوض شده...


ســـری تکان دادم و در دل گفتم:


بی انصاف،


دســــتان من تغییر نکرده...


تو به دســـــــــــتان دیگری عادت کرده ای....


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


بـعضے وقتا شُماره یکـے تو گوشیت هســــــــت کــﮧ نمیتونے بهش زنگـ بزنے
دلت ـَمـ نمیـآد پاک ـش کنـــــــــــــــــــــــــــــــے
هروقتمـ چشمت بـﮧ اِسم ـش میفتــــــــــﮧ دل ـت یـﮧ جورے میشـﮧ
خیلــے دردناکـــــــــــــــــــِ اوטּ لحظـﮧ
میفهـــــــــــــــــــــــمے
دردناکــــِ ...


 


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


یه وقتایی ؛
یه حرفایی...،
چنان آتیشت میزنه... ،
که دوست داری فریاد بزنی ...
ولی نمیتونی !
دوست داری اشک بریزی،
ولی نمیتونی !
حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!
تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،
به این میگن
"درد بی درمون"


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


هـــی روزگـــار...


 .


 .


مـــن بـه درک


 .


.


خـودت خســته نشــدی...


 .


.


از دیــدن تصـویـر تکــراری


 .


.


"درد کشـــیدن" مـــن...؟؟؟


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


هـــرکـه مــی خــواهـی بـــاش
ایــن عـادت مــُـشتـــــرک انســانهـاســت
تـــو نیــز ...
روزی , ســاعـتی , لـــــحظــه ای
احــسـاس خــواهـی کــرد کـــه . . .
هـیـچکــس دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتت نــدارد ….
⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


اين روزها دوست داشتن به حراج گذاشته شده است


 


همه به هم به بهانه اي


 


ميگويند دوستت دارم


 


براي همين اگر روزي جايي كسي


 


از صميم قلب


 


گفت دوستت دارم


 


لبخند ميزنم و ميگويم


 


ممنون 


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


چـه چـیـز در ایـن جـهـانــــــــی.. ...!
غـریـبانـه تـر از زنـــی اسـتــــ.. ...!
کـه تــنــهــایــی اش را بــغــل مــی کــنـد.. ...!
و مــی پــوســد .....!
امــا حــاضــر نــیــســت دیــگــر .....!


کــســی را دوســت داشــتــه بــاشــد!


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


بــی شــــکـــــ . . ..


جهــــان را بـــه عشــــق کســی آفـــریـــده اند


چـــون مـــن کـــه آفـــریـــده ام از عشـــــق


جهـــانی بـــرای تـــــو. ...


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


כلم میخواهد سینه ام رابشکافم .. .
 
 
این قلب تکه پاره را به همهنشـــان بــ ـ ـ ـ ــכهم .. ..
 
 
تا انقدر نپرســــنـ ــ ـ ـכ چرا گرفته اے...


⤴ℓσνє-∂єαd♥ 1


آخرای ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ ... خسته ... ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯽ ... ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ .. ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ ... ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ... ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻪ ... ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﻪ ... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ .. ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﮐﺎﻓﯿﻪ ... ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ، ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ پیام ﺑﺪﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ .. ؟؟!! ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺶ ... هه (Online) يه خنده ی تلخ ... ﯾﻪ ﺁﻩ ﺁﺭﻭﻡ ... ﺑﻐﻀﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮﺕ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ... اون اینطوری شادتره ... عکسشو میبینی ... با خودت میگی ... "خوشبحالش چه خوشگل شدی ..." بعد بغضت ... .... بیخیال .... هیچ کس ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ .... ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ... ﺻبح ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ باز میخندی ... همه هم میگن خوشبحالش ... چه زندگی شادی داره ... هه امروزم تموم شد ... شب شد ... امشب تکرار دیشب ... خدایا چرا همش من