انجمن های تخصصی  فلش خور
غزلی زیبا از حسین زحمت کش - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: غزلی زیبا از حسین زحمت کش (/showthread.php?tid=212573)غزلی زیبا از حسین زحمت کش - ._NeGiX_. - 23-02-2015

اگر امشب بت من دست به ابرو ببرد / خبر مرگ مرا باد به هر سو ببرد

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند / مثل این است که رقاصه به باکو ببرد

سر مویی اگر از حسن تو معلوم شود / سر انگشت زیاد است که چاقو ببرد

روسری های تو باعث شده زنبور عسل / جای گل، حسرت و اندوه به کندو ببرد

لب من عطر تو را دارد و من می ترسم / نکند مادرم از بوسه ی مان بو ببرد!

باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید / این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد