انجمن های تخصصی  فلش خور
شعر من نسبت به هند و فرهنگش.البته یکم بی قافیه هست.... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: شعر من نسبت به هند و فرهنگش.البته یکم بی قافیه هست.... (/showthread.php?tid=217060)شعر من نسبت به هند و فرهنگش.البته یکم بی قافیه هست.... - bipasha basu - 27-03-2015

نور. صدا. رقص. رنگ.........رام. سیتا. دنگ. دنگ
الله. اله اکبر.........یا مادر مقدس!
هولی و هزار رنگ و نقش.........دیوالی و هزار شمع و سنگ
کارانویر و کارینا.........کاترینا کایف اینها!
بیپاشا. جان آبراهام.........سلمان خان و شاهرخ خان
تاج محل و معابو.........آق بابا های زاهد.
زویا اسد با تنویر.........روزان مایانگ با رانویر!
فقط زرد و نارنجی.........شیرینیه برنجی
حلقه ی گل تو محزر.........سیندور پر تو جعبش
کلکته ببر بنگال.........آخر فیلم سنگام.

خوب میدونم بیقافیه بود چند تاش ولی نظر شما چیه؟