انجمن های تخصصی  فلش خور
exo animation - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: مسائل متفرقه (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: آهنگ و موسیقی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=26)
+---- انجمن: موسیقی شرق ( کره ی جنوبی ؛ K pop ) (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=84)
+---- موضوع: exo animation (/showthread.php?tid=231551)exo animation - dark heart - 10-06-2015

عکسای انیمیشنی اکسو
exo animation 1
exo animation 1
exo animation 1
exo animation 1
exo animation 1
exo animation 1
exo animation 1exo animation 1
exo animation 1
exo animation 1

you know you are crazy 
when 
you can still tell 
who is whoRE: exo animation - Xx - wounded -xX - 10-06-2015

عالی بودن