انجمن های تخصصی  فلش خور
عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: مسائل متفرقه (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: آهنگ و موسیقی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=26)
+---- انجمن: عکس های خوانندگان (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+---- موضوع: عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت (/showthread.php?tid=237020)عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت - PISHY - 17-07-2015

عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1

عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1
عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1


عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1

عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1

عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1

عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1


RE: عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت - Thyme - 19-07-2015

بعضی جاهــــا مثه اینجا چقدر پوستش سفیده ..

عکسهایی از کنسرت های مختلف تیلور با کیفیت 1

اما توی دو تا عکس آخر پوستش تیره تر به نظر میرسه ..!

احتمالا یا به خاطر نوره یا میک آپــــش برنزه بوده دیگه (:

ولی عاشقه اینشم که هیچ رژ قرمزشو ترک نمیکنه .. بیشتر اوقات رژش قرمز پُــر رنگه ..

پوستشم روشن تر میکنه این رنگ رژ =]