انجمن های تخصصی  فلش خور
سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر (/showthread.php?tid=241151)سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر - *محمد*1378 - 15-08-2015

سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا
مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

گلچینی از سخنان جالب و آموزنده برمودا باترا

مشكلات خود را بر ماسه ها بنويسيد و موفقيت هايتان را بر سنگ مرمر… پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراذهن شما مانند کارخانه است. افکار شما مدیر تولید آن و نظرات دیگران مواد خام این کارخانه می باشد. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترانااميد هرگز برنده نمي‌شود و برنده، هرگز نااميد نمي‌شود. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترامهم نيست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چيزي آغاز و پاياني دارد. انسان بايد پله‌ پله نردبان پيشرفت را طي كند و به همان سان بتواند به آساني، از آن پايين بيايد. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترابراي دوست، مُردن آنقدر دشوار نيست كه يافتن دوستي كه ارزش اين فداكاري را داشته باشد، دشوار است. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترابه ياد داشته باشيد، خداوند به آنهايي كمك مي‌كند كه به خودشان كمك كنند. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترافراموش نكنيد كه نخستين گام براي حل مسئله، دست به كار شدن براي حل آن است. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراگاهي، يك نه به موقع، از صدها غم و اندوه جلوگيري مي‌كند. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراپايدارترين درختان با يك تبر عادي در ضربه‌ي صدم، سرانجام، بريده مي‌شوند، ولي اين، سبب نمي‌شود كه بگوييم نود و نه ضربه‌ي ديگر، هيچ نقشي در كاميابي نداشته است. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترااز به زبان آوردن پرسش‌هاي نابخردانه هرگز نترسيد؛ زيرا آسان‌تر از ارتكاب به كارهاي نادرست و نابخردانه است. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراهمه در برابر پادشاه، برخورد و نگرش خوب و زيبايي داريم، ولي خوب بودن در برابر گدا، هنرمندي‌ست. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترامهم نيست كه چه اندازه مي‌بخشيد، مهم اين است كه چگونه مي‌بخشيد. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراما چون شادمان هستيم، لبخند نمي‌زنيم، بلكه شادمانيم، چون لبخند مي‌زنيم. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراتنها زماني مي‌توانيم ديگران را شاد كنيم كه خود، به اندازه‌ي كافي شاد باشيم. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراهنگامي كه بخواهيد سبب شادي باشيد، بخشي از آن نيز به خود شما برمي‌گردد. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترابشر، موجود جالبي‌ست؛ چيزي را كه دارد، قدرش را نمي‌داند و دوستش ندارد و چيزي را كه ندارد، مي‌خواهد و در پي آن است. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراپندار و انديشه‌اي كه شما در مورد خودتان داريد، بسيار مهم‌تر از پندار ديگران درباره‌ي شماست.پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باتراشما قهرمان خود هستيد؛ شرافت شما بسياري از قله‌ها را فتح خواهد كرد. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترابزرگترين آتش‌هاي دنيا را مي‌توان فقط با يك فنجان آب در زمان مناسب، خاموش كرد. پرمودا باتراسخنان زیبا و گلچین برمودا باترا

سخنان پرمودا باترااز كتاب، سلاحي بسازيد تا در دوئل زندگي، پيروز شويد. پرمودا باترا