انجمن های تخصصی  فلش خور
کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: مسائل متفرقه (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: آهنگ و موسیقی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=26)
+---- انجمن: عکس های خوانندگان (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+---- موضوع: کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) (/showthread.php?tid=243727)کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) - Berserk - 06-09-2015

ارسالی :


کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) 1ترجمه : یه چیزی راجع به مدل های قبلی کفش های دخترونه ی دبیرستانی توی سپتامبر ما رو مجبور کرد که ما قهرمان های کلاسیک و بمب تیم اول مدرسه رو به جنب و جوش بیاوریم

کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) 1ترجمه : یه راه میان بر به خانومی که همیشه بقیه خانم ها و پرنسس ها و سربازان رو حمایت میکنه به تو تبریک میگیم تیلور سوییفت !

کفش هآ :کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) 1


کفش هآی تیلور سوییفت برای Keds + دو ارسالی جدید Keds درمورد تیلور (بآ ترجمه) 1تیلور سوییفت دیلی