انجمن های تخصصی  فلش خور
تیتیر اول روزنامه ها: نبوغ در هجران، سکوت در بودن - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: تیتیر اول روزنامه ها: نبوغ در هجران، سکوت در بودن (/showthread.php?tid=266097)تیتیر اول روزنامه ها: نبوغ در هجران، سکوت در بودن - PhilosophiasScientiae - 29-06-2017

دوست داشتنت

لوحی است بر دیوار،

قصه ای است بر تندیس.

دوست داشتنت

هیاهوی روزنامه هاست

در نقد ستایش نبودنت،

در کلماتی که به اشتراک خوانندگانی می رسد

که نمی دانند

دوست داشتنت چگونه است،

نمی دانند ستایشت را مدح نتوانند گفت،

نمی دانند تقدیر

تعظیم فروتن وار سکوت است

در نبودنت ات.

+ نوشته فَرنوش