انجمن های تخصصی  فلش خور
بررسی شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: بررسی شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی (/showthread.php?tid=274383)بررسی شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی - ♱ ᴠɪᴄᴛᴏʀ ♱ - 04-03-2019

بررسی شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی 1


شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی و کارکردهای ارتباطاتیِ آن بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، دهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ عبید زاکانی در روز چهارشنبه پانزدهم اسفند، ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی شگردهای طنزپردازی در آثار عبید زاکانی و کارکردهای ارتباطاتیِ آن اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر الهام باقری در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

درباره برگزاری این درس‌گفتار عنوان شده است: در این درس گفتار، ضمن تعریف شگردهای طنزپردازی و بررسی چهار نمونه شگرد در آثار عبید زاکانی، به کارکردهای ارتباطاتیِ آن در رسانه، سیاست، مذاکره، مصاحبه و مناظره، روابط شغلی، عمومی، اجتماعی و عاطفی پرداخته می‌شود. طنز بالاترین سطح ارتباطی را نسبت به دیگر گفتمان‌ها دارد و شناخت شگردهای آن، به هر انسان در فضای ایجاد ارتباط کمک می‌کند با بهترین شیوه، گفت‌وگو را پیش ببرد. شگردهای انتخابیِ این پژوهش («اما»، ایهام»، «استفهام انکاری»، «شخصیت‌سازی») به چهار موضوع متفاوت در طنزپردازی اشاره دارد: اجتماع هنرمندانه‌ نقیضین در سطح یک واژه و با دو گفتمان متفاوت، اجتماع هنرمندانه‌ نقیضین در سطح یک واژه و دو یا چند مفهوم متفاوت، اجتماع هنرمندانه‌ نقیضین در سطح یک جمله با دو یا چند معنای متفاوت، اجتماع هنرمندانه‌ نقیضین در سطح یک روایت از شخصیتی ساخته و پرداخته‌ هنرمند.


نتیجه‌ چنین پژوهشی می‌تواند در حوزه‌ ارتباطات ابزاری به دست کاربر بدهد، تا سطح ارتباطیِ خود را ارتقا بدهد و پیامش برای مخاطب تأثیرگذارتر باشد.