انجمن های تخصصی  فلش خور
متن آهنگ وزه حصین و سهراب ام جی! - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: مسائل متفرقه (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: آهنگ و موسیقی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=26)
+---- انجمن: متن آهنگ های خوانندگان (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=52)
+---- موضوع: متن آهنگ وزه حصین و سهراب ام جی! (/showthread.php?tid=276970)متن آهنگ وزه حصین و سهراب ام جی! - ♱ ᴠɪᴄᴛᴏʀ ♱ - 14-08-2019

متن آهنگ وزه حصین و سهراب ام جی! 1

[کورس]

میخوان بزننت زمین ، میخوان بزننت زمین

میخوان بزننت زمین

اون روز روز نیست که نباشه یه خطر جدید

میخوان بزننت زمین ، میخوان بزننت زمین

میخوان بزننت زمین

نترس من میخوام ببرمت همین

[ورس یک]

میگه مونتی با پول اومده بالا

من اومدم شده جاشون تنگ

آفتاب اَ کجا طلوع کرده حالا

ولی ندارم باهاشون جنگ

نه ، تک و توک اینجا رفیقن اتفاقاً

ولی بقیشون میخوان بتقینت هی

یه سری هم که باهام کلاً بدن

پشت هم الکی هی تهمت زدن

یه مشت آدم فرصت طلب

هر چی قدرت بیشتره مفت بر ترن

میکنن یهو یه ورم به کمین

که ببرنت پایین و بزننت زمین

نمیان دستتو بگیرن

فقط میخوان شکستتو ببینن

اینم رسمِ روزگارِ خوب

امضا مونتیگو دوستدارِ تو

[کورس]

میخوان بزننم زمین ، میخوان بزننم زمین

میخوان بزننم زمین

اون روز روز نیست تا نباشه یه خطر جدید

میخوان بزننم زمین ، میخوان بزننم زمین

میخوان بزننم زمین

ولی بپا چون اندازه یه ورقِ منین

[ورس دو]

یه سری میخوان هی بزنن زمین

اما نمیدونن بزرنن که هوا میرم عینِ توپ

پروازو بلدم اَ دوران بچگیم

پَ کل طول سقوطم هم نمیشه خیلی طول

آآ ، حالا چی میخری واس ما؟

ها؟ یه مشت عشق گو* و داستان

به قرآن همشون نرسیده میدن میوه

کل بندو مقرن با دوتا چک توو پاسگاه

بی مادرا جمعن ، همه دورِ همن

میلولن توو شهری که بو گُه میده فقط

واسه زدنِ قامتا نیازی نی تبر

اینجا خودِ تنه ریشه رو چخ میده اول

قد نمیکشن بس که بی چشن

زیر چا میکشن بلکه دیده شن

تهش بگن ما بالا

ترجیح میدم برم تووی پیله

تا که بشم منم حیله واسه پرچم چاقالا

[کورس]

میخوان بزننت زمین ، میخوان بزننت زمین

میخوان بزننت زمین

اون روز روز نیست که نباشه یه خطر جدید

میخوان بزننت زمین ، میخوان بزننت زمین

میخوان بزننت زمین

نترس من میخوام ببرمت همین

[ورس سه]

برگشتیم ما کفِ شهر ، بگو بدخواها خفه شن

باید وایسن دمِ در ، تیم میاد توو کله خر دایی

حرفام همه حقایق لاشه میگن عواقب داره ولی حلالت باشه

باز این حسودا هم کور شاید بشن

منم بردم امشبو سور باید بدم

نگاه نکن داره آسته راه میرم

چون توو صورت عقبیا ماسه پاشیدم

من واقعیم دارم اَ داشته هام میگم

بگو چکمه بپوشن چون من پاشنه آشیلم

بگو ، سرگرمیِ واس ماها هم یه کم

نمیرم پشتِ میک داستان بگم

میترسن بهم تریبون بدن

چون من بین ال میشم فاز سازمان ملل

عمو

[کورس]

میخوان بزننت زمین ، میخوان بزننت زمین

میخوان بزننت زمین

اون روز روز نیست که نباشه یه خطر جدید

میخوان بزننت زمین ، میخوان بزننت زمین

میخوان بزننت زمین

نترس من میخوام ببرمت همین

[هوک]

برگشتیم ما کفِ شهر ، بگو بدخواها خفه شن

باید وایسن دمِ در ؛ تیم میاد توو کله خر اَ همه ور