انجمن های تخصصی  فلش خور
هوشنگ ابتهاج شب فرو می افتاد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: هوشنگ ابتهاج شب فرو می افتاد (/showthread.php?tid=277626)هوشنگ ابتهاج شب فرو می افتاد - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 07-12-2019

شب فرو می افتاد
به درون آمدم و پنجره ها را بستم
باد با شاخه در آویخته بود
من درین خانه ی تنها…تنها
غم عالم به دلم ریخته بود
ناگهان حس کردم
که کسی
آنجا بیرون در باغ
در پس پنجره ام می گرید
صبحگاهان
شبنم
می چکید از گل سیب

سپاس فراموش نشه