انجمن های تخصصی  فلش خور
عشق - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: زباله دان (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- انجمن: زباله دان موضوع ها (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=38)
+--- موضوع: عشق (/showthread.php?tid=290730)عشق - negah.arya - 27-10-2020

Confused به نظر شما عشق چیست یا به عبارتی عشق را چگونه می بینید یا از عشق چه انتظاری دارید ؟؟ یا واقعا به عشق اعتقاد داری یا نه ؟؟؟؟؟ Huh Huh