انجمن های تخصصی  فلش خور
چطوری رلمون رو خوشحال کنیم؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: مسائل متفرقه (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: گفتگوی آزاد (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: چطوری رلمون رو خوشحال کنیم؟ (/showthread.php?tid=293986)چطوری رلمون رو خوشحال کنیم؟ - Emmɑ - 13-02-2021

سلام بازم ما|:

خب میخوام بهتون بگم چطوری دوس دختر/دوس پسر یا همون رلتون رو خوشحال کنید!

بیا پایین تا مفصل بگم

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ای بـابـا تـو کِ  هـنـوز ایـن جـایــــی!3

عـزیـزم درکـت مـیکـنـم کــِ سـینگـلـی!10

بـایـد بـاورت بـشه کِ تـو سینگلییییییییییییی!cry2

ای بـابـا انقدر خودتـو نـاراحـت نـکـن!36

ببین ی لحظه فکر کن من رلتم!29

گفتم فکر کن Telegh_26اهای غلط کردم ببخشید از این فکرا نکن20 ن ن نمیر شوخی کردمممم هییییی._.

نگران نباش بِلَخَره پیداش میشهpill اونم نیاز نیست خودتو بکشی._.

پس دیگ برو تو رل نداری45 ک هنوز این تاپیکو میخونی._.

قربون دستت اون سپاس هم برای شادی روح سینگلت بده مرسیkaffe2

بای بایBg4