انجمن های تخصصی  فلش خور
داستان_دلقک - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+---- انجمن: داستان و رمان (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=67)
+---- موضوع: داستان_دلقک (/showthread.php?tid=296942)داستان_دلقک - βάરãɲ - 14-05-2021

یك دكتر روانشناسی بود كه هر كس مشكلات روحی و روانی داشت به مطب
ایشان مراجعه می كرد و ایشان با تبحر خاصی بیماران را مداوا می كرد و

آوازه اش در همه شهر پیچیده بود.


یك روز یك بیماری به مطب این دكتر آمد كه از نظر روحی به شدت دچار

مشكل بود. دكتر بعد از كمی صحبت به ایشان گفت در همین خیابانی كه

مطب من هست، یك تئاتری موجود هست كه یك دلقك برنامه های شاد و

خیلی جالبی اجرا می كند. معمولا بیمارانی كه به من مراجعه می كنند و

مشكل روحی شدیدی دارند را به آنجا ارجاع می دهم و توصیه می كنم به

دیدن برنامه های آن دلقك بروند و همیشه هم این توصیه كارگشا بوده و تاثیر

بسیار خوبی روی بیماران من دارد. شما هم لطف كنید به دیدن تئاتر مذكور

رفته و از برنامه های شاد آن دلقك استفاده كرده تا مشكلات روحی تان حل

شود.


بیمار در جواب گفت: آقای دكتر من همان دلقكی هستم كه در آن تئاتر برنامه

اجرا می كنم.

همیشه هستند آدم هایی كه در ظاهر شاد و خوشحال به نظر می رسند و

گویا هیچ مشكلی در زندگی ندارند، غافل از اینكه دارای مشكلات فراوانی

هستند اما نه تنها اجازه نمی دهند دیگران به آن مشكلات واقف شوند، بلكه

با رفتارشان باعث از بین رفتن ناراحتی و مشكلات دیگران نیز می شوند.