انجمن های تخصصی  فلش خور
تحلیل آیات درس پنجم دینی بخش اول - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: تحلیل آیات درس پنجم دینی بخش اول (/showthread.php?tid=297698)تحلیل آیات درس پنجم دینی بخش اول - מַברִיק - 10-07-2021

تحلیل آیات

تحلیل آیات درس پنجم دینی»نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.»


پیامها :

این آیه در پاسخ به منکران معاد جسمانی است و خداوند با بیان نشانه‌های قدرت خود امکان معاد جسمانی را اثبات میکند.

نشانه قدرت خداوند در این آیات توانایی او در جمع کردن استخوانهای انسان در کنار هم پس از مرگش و خلق کردن دوباره او حتی آفرینش خطوط سر انگشتان اوست.
«است که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان (وسیله) پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است»


پیامها :

خداوند در این آیه تمثیلی برای زنده شدن انسان در روز رستاخیز می آورد.

همانطور که خداوند به وسیله باران در سرزمین خشک و مرده درختان را می رویاند و به آنها زندگی می بخشد در روز قیامت نیز به جسم بی جان و مرده آدمی حیات مجدد می بخشد.
« اَفَحَسِبتُم اَ نَّما خَلَقناکُم عَبَثًا وَ اَ نَّکُم اِلَینا لا تُرجَعونَ »


علت و معلول : خداوند حکیم است(علت) در نتیجه آفرینش انسان نیز بیهوده نیست(معلول) پس هیچ کار بیهوده انجام نمی‌دهد(معلول).


پیام ها :

انسانها به سوی خداوند باز می گردند واین نشانه‌ای بر بیهوده نبودن خلقت است.

خداوند در این آیه منکران معاد را مخاطب قرار می‌دهد و با استفاده از این کاری بیهوده نبودن آفرینش را به آنها یادآوری می کند.
«اَم نَجعَلُ الَّذینَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ کَالمُفسِدینَ فِی الاَ رضِ اَم نَجعَلُ المُتَّقینَ کَالفُجّارِ»


علت و معلول : خداوند عادل است.(علت) جایگاه مومنانی که کار نیک انجام داده اند را با کسانی که در زمین فساد کرده‌اند در قیامت یکسان قرار نمی‌دهد.(معلول) و هیچگاه پرهیزکاران را با بدهکاران یکسان قرار نمی‌دهد(معلول)


پیام ها :

خداوند در این آیات نیز با استفاده از استفهام انکاری عدل خود را در یکسان قرار ندادن جایگاه مومنان صالح با مفسدین و پرهیزکاران با بدکاران نشان می دهد.