انجمن های تخصصی  فلش خور
اموزش زبان کره ای :) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: اموزش زبان کره ای :) (/showthread.php?tid=297721)اموزش زبان کره ای :) - LUGAN - 11-07-2021

سلوم گایز!
چطورید.
ما میخوایم تو حدودا 70 جلسه یا شایدم کمتر زبان کره ای رو به شما اموزش بدیم.

اول از همه بگم خط هانگول(همون کره ای خودمون)یعنی چی.

تاریخچه ی کوتاهی از بوجود آمدن هانگول:

الفبای هانگول حدود 600 سال پیش در زمان رهبری پادشاه سه جونگ به وجود آمد. و به این دلیل به وجود امد که پاسخ گوی مشکلات اجتماعی و زبانی که 15 قرن کره را به ستوه اورد, باشد.
کارکتر های چینی (هانجا) پیش از بوجود آمدن هانگول برای نوشتن استفاده می شد و بیشتر بین مردم شمالی رایج بود.چینی ها بهتر می توانستند از کارکتر های چینی استفاده کنند چون زبان چینی بر پایه ی زبانی تک هجایی بود اما زبان هایی مانند کره ای و ژاپنی بر پایه ی چند هجا بودند و این کارکتر ها در گسترش و بیان زبان هایی بیش از تک هجا نارسا بود و استفاده از این کارکتر ها, زبان نوشتاری را از گفتاری دور می کرد.و مهم تر از انکه برای اکثر افراد بسیار سنگین بود که این کارکتر هارا فرا گیرند.و بیش از هرچیز به واج و اصوات و نوشتن چند هجایی احتیاج شد تا بیشتر مردم با سواد گردند و دلایل دیگر. در همان ابتدا با حروف ㄱ,ㅁ,ㅅ,ㅇ.ㄴ و ,ㅣ,ㅡ 丶 آغاز شد...

در حال حاضر الفبای کره ای( حروف صامت) 19 حرف دارد برخی از این حروف ها صدای کشیده یا مشدد دارند برخی دو صدا دارند برخی درحالت سکون یک صدا و در حالتی که همراه حروف مصوتی باشند یک صدای دیگر! اما حروف مصوت در کره ای بسیار فراتر می رود و از چند صدای پایه و بقیه ترکیبی از صداهای ساده تشکیل شده است که باهم 21 مصوت می شوند.
[/b][/b][/b]

....

جلسه 1


درس اول- الفبای کره ای و خواندن 1 ( ㄱ/ㄲ/ㅋ/ㅓ/ㅏ/ㅣ/ㅜ/ㅡ/ㅗ)


مصوت های ساده در زبان کره ای یا عمودی در هجا قرار می گیرند یا تحتانی(افقی). هریک از دسته ها(عمودی یا افقی) شامل سه جور صدا هستند یا آرام تلفظ می شوند یا کشیده و یا شامل هیچ یک یعنی آرام یا کشیده نیستند در این صورت به آنها صداهای خنثی می گویند.

دسته ی اول: صداهای عمودی

ㅏ این صدا تلفظ آرام و بلند دارد صدای a برای مثال در Dast دست و یا صدای aa برای مثال در Baba بابا

ㅓ این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و چنین صدایی در فارسی وجود ندارد این صدارابه شکل eo یا u نشان می دهند. یعنی این صدا صدای e بسیار بسیار کوتاه که شنیده نمی شود و o در زبان انگلیسی می دهد همانطور که می دانید o در زبان انگلیسی معمولا صدای آی کوتاه یا اوی بسیار ک.تاه و کشیده دارد یا u که در زبان انگلیسی صدای آی کشیده.

بنابراین این صدا صدای آی کوتاه و کشیده یا اوی بسیار کوتاه و کشیده می دهد.
ㅣ این صدایی خنثی است و صدای i می دهد مانند ایران / سینی

دسته ی دوم: صداهای افقی

ㅗ این صدا تلفظ آرام و بلند دارد و صدای اوی کوتاه در فارسی را میدهد و به شکل o نشان می دهد.مانند:
اردک ordak / بُز bozㅜ این صدا تلفظ کشیده و کوتاه دارد و صدای اووی کشیده در فارسی است و به شکل oo نشان می دهند.مانند:
او oo / دوست doost

ㅡ این صدای خنتی که در فارسی وجود ندارد صدای eu میدهد یعنی e و اوو ی کشیده و کوتاه می دهد برای تلفظ eu یعنی e و اووو ی کشیده را از حنجره و درحالی که دندان های شما روی هم هست و درحالت عادی است تلفظ کنید.بخش دوم : چند تا صامت یاد بگیریم!


این صامت ساده نماینده دو حرف "ک" و " گ" می باشد. اگر ابتدایی ترین صدای هجای اول باشد یا در پایان یک هجا ساکن قرار بگیرد صدای "ک" اما ما بین دو حرف مصوت صدای "گ" می دهد.

این صامت ویژه ی ㄱ می باشد و صدای "ک" می دهد.

این صامت مشدد یا کشیده ㄱ می باشد اگر ابتدای هجای اول باشد تنها صدای "ک" کشیده می دهد و اگر در هجاهای دوم یا اخر قرار بگیرد مشدد خوانده می شود.

بخش سوم: هجا بسازیم و بخوانیم!가 ka/ 까 kka/ 카 ka
각 kak/ 깍 kkak/ 칵kak
깎 kkak/ 깤 kkakk/ 캌 kak/ 칶 kakk
در مثال های بالا ㄱ در ابتدای یک هجا بود و یا پایان یک هجا به طور ساکن بنابراین صدای "ک" گرفت. ㄲ نیز چون ابتدای یک هجا بود و یا پایان ان به صورت ساکن پس صدای "ک" کشیده می دهد.
حال مثال های زیر:
가끼 kak' gi
این کلمه شامل دو هجا است ㄱ در هجای اول قرار دارد پس صدای ک میدهد ㄲ که صدای مشدد دارد وقتی در هجای دوم قرار گرفت در اصل به شکل 각기 تلفظ می شود.

갘구 kak goo = 각구 kak goo = 가꾸 kak'goo가 ka / 거 ku,keo/ 기ki/ 고 ko/ 구 koo/ 그 keu가구 ka goo / 거기 keo gi /구가 koo ga /그거 keu gu(geo)/ 기그 ki geu

걱고 keok go =거꼬 keok'go

بخش چهارم: تمرین بیشتر!

1.کلمات زیر را تلفظ کنید.

쿠가 /국/ 키국/ 구크/ 컥/ 컥기

2.کلمات زیر را بنویسید.

kik ga / kik ka/ kkookبخش پنجم : جواب تمرین ها

1.
kkoo ga/ kook/ ki gook/ koo keu/ keok(kuk) / keok gi
2.
긱가 (= 기까,킥가,키까) / 긱카(= 킥카,킼카,깈카) / 꾹(=꿐)
اینم از اولیش.موفق باشید Big Grin

منبع:استاد کوچولو Sleepy