انجمن های تخصصی  فلش خور
نکات کنکوری مهم درمورد " سنت های الهی"_دینی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: نکات کنکوری مهم درمورد " سنت های الهی"_دینی (/showthread.php?tid=297773)نکات کنکوری مهم درمورد " سنت های الهی"_دینی - מַברִיק - 13-07-2021

دینی

نکات کنکوری مهم درمورد
" سنت های الهی"

براساس تقدیر الهی جهان خلقت دارای قانون مندی است
قرآن کریم از قوانین باعنوان "سنت های الهی"یاد میکنند(قدخلت من قبلکم سنن)
نام دیگر این قانون مندی ها ،نظم و سامان ،قضاو قدر الهی،قانون علیت است
این قوانین وسنت های الهی همان قوانین تکوینی قابل کشف اند ونه قوانین قراردادی و قابل وضع
قرآن کریم انسان هارا به شناخت قوانین ومخصوصا سنت های الهی دعوت میکند:
(فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین)
شناخت قوانین وسنت ها جهان خلقت علاوه برنتایج شناخت تقدیرات الهی باعث تنظیم رابطه ی انسان باخود ودیگران وجهان و خداوند می شود
تنظیم درست رابطه ی انسان باخود ودیگران وجهان خلقت وخداوند #معلول#شناخت سنت های
الهی وقوانین جهان است
ارتباط معنایی "فسیروا فی الارض"باآیات زیر:قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بداءالخلق(درس۵سال دوم)
افلم یسیروا فی الارض فینظرو کیف کان عاقبه الذین من قبلهم(درس۷سال سوم)مضمون آیه ی سنن الهی یک تقدیر الهی است نه قضای الهی